Програма

РАБОТНА ПРОГРАМА*(подлежи на промяна)

Панел 1: Стратегическа ифраструктура и инвестиции - Югоизточна Европа: перспективи, приоритети и стратегии

-Недостигът на стратегическа инфраструктура в Югоизточна Европа като основно предизвикателство за икономическото развитие и растеж на региона – възможни сценарии и инвестиционни приоритети при реализацията на разширената Ten-T мрежа
-Свързаност и подобряване на проектните и инвестиционните показатели чрез прилагане на по-ефективна регионална координация
-Капиталови потоци и инфраструктурни проекти - Европа 2019 - Къде е мястото Югоизточна Европа на европейската инвестиционна карта?
-Как да финансираме бъдещата нужда и да подобрим качеството на настоящата стратегическа инфраструктура на Югоизточна Европа, без да нарушаваме фискалната стабилност? финансови инструменти и потенциал за публично-частно партньорство – възможности и рискове. Case studies

Панел 2: Енергийна инфраструктура – проекти и инвестиции 2019

-Развитие на енергийната инфраструктура като гаранция за сигурност на доставките и предпоставка за либерализация на пазарите на електроенергия и природен газ. Предизвикателства и перспективи 2019
-Инвестиционни проекти свързани с експлоатацията, поддръжката и надеждното функциониране на електропреносната мрежа
-Приоритети и напредък по планирането и реализацията на междусистемните газови връзки
-Акцент: Междусистемна газова връзка Гърция – България“ – актуално състояние и предстоящи стъпки
-Технологии и иновации за модернизация на енергийната инфраструктура

Панел 3: Столичното метро – реализации, предизвикателства и бъдещи планове

-Предизвикателства при изпълнението на участъците от третия метродиаметър
-Бъдещи планове за развитие на Столичното метро - перспективи и стратегии
-Чуждестранен опит при реализацията на градско метро
-Модели за финансиране на метро-проекти
-Технологии за повишаване на безопасността и подобряване на управлението на метро-транспорта

Панел 4: Транспортна инфраструктура България 2019 - предизвикателства при изпълнението на стратегически транспортни инфраструктурни проекти

-Пътна инфраструктура: какъв е напредъкът по планирането и реализацията на приоритетните пътни проекти в България?
-Железопътна инфраструктура: Кои са актуалните жп проекти и на какъв етап на развитие са?
-Финансиране: Приоритети за развитие на транспортната инфраструктура след 2020 г.

Панел 5: Адаптация на инфраструктурните проекти към климатичните промени. Реакция при кризи. Пътна безопасност.

-Какви мерки са заложени за подобряване на пътната безопасност, качеството и контролът на изпълнение на транспортните инфраструктурни проекти
-Климатичните промени и влиянието им върху състоянието на инфраструктурата – модели на адаптация
-Електромобилите,  зарядната инфраструктура и автономните превозни средства като фактори при планирането на модерната транспортна инфраструктура
-Оптимизация на риска при бедствия и кризи чрез използване на съвременни георграфски информационни системи

Панел 6:  Екологична инфраструктура и язовири

-Проекти по ОП Околна среда през 2019 – актуално състояние и предстоящи процеси
-Механизми и инструменти за финансиране на ВиК сектора
-Опазване на околната среда - управление на водите и отпадъците, чистота на въздуха
-Технологии за по-устойчива екологична инфраструктура

*Организаторите си запазват правото на промени по програмата

Златни спонсори:

Със съдействието на: