Участници

Ивайло Московски Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията

Ивайло Московски Роден е на 19 юли 1972 г. Завършва магистратура в Стопанската академия в гр. Свищов, специалност „Финансов мениджмънт“. Има бакалавърска степен по публични финанси от УНСС. Между 1995 г. и 1996 г. е инспектор „Индустриален риск и промишлено застраховане” в „С..

повече

Николай Нанков Министър на регионалното развитие и благоустройството

Николай Нанков Сертифициран експерт по привличане на чуждестранни инвестиции До 2009 г. – експерт по разработване и управление на европейски проекти 2009 г. - 2011 г. - областен управител на Ловеч 2011 г. - 2013 г. - заместник-министър в МРРБ с рес..

повече

Нено Димов Министър на околната среда и водите

Нено Димов Роден е на 20 септември 1964 г. в София. Магистър е по математика и доктор по физика от СУ „Климент Охридски”. Научен сътрудник I степен (2002-2010) в Геофизичен институт БАН. Член е на Генералната асамблея на Регионалния екологичен център..

повече

Теменужка Петкова Министър на енергетиката

Теменужка Петкова Родена на 18 януари 1967 г. Възпитаник на Университета за национално и световно стопанство. Магистър по "Счетоводство и контрол". Преминава обучения в областта на "Вътрешния одит в публичния сектор" в Министерствата на финансите на Ирландия и Великобритания и в областта на..

повече

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ "КООРДИНАЦИЯ НА ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ" В МТИТС

ИНЖ. ГАЛИНА ВАСИЛЕВА Галина Василева е директор на дирекция "Координация на програми и проекти" в транспортното министерство от края на февруари 2010 г. От 1996 г. до септември 2009 г. в Агенция "Пътна инфраструктура" е директор на "Изпълнение на проекти по оперативна програма "Регионалн..

повече

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА „МЕТРОПОЛИТЕН” АД

ПРОФ. Д-Р ИНЖ. СТОЯН БРАТОЕВ Проф. д-р инж. Стоян Братоев е строителен инженер, специалност "Тунели и метрополитени", завършил е през 1979 година. В периода 1979 – 1982 година работи като технически ръководител на първите обекти на софийското метро. През 1982–1985 г. е редовен аспирант в Петербургския т..

повече

Пламен Бобоков председател на СД на Приста Ойл Груп

Пламен Бобоков Пламен Бобоков е роден на  31 октомври 1968 г. Завършил е право. Той е председател на СД на Приста Ойл Груп.

Арх. Петър Диков ЕКСПЕРТ

Арх. Петър Диков Петър Иванов Диков е роден на 19 септември, 1953 година. Той е женен, с две деца. Завършва висшето си образование във ВИАС - Архитектура / 1973–1978 г. / степен Архитект. Владее английски и руски език. Арх. Петър Диков е бивш главен архитект на София.

Проф. д-р инж. Румен Миланов член на УС на ББА Пътна Безопасност

Проф. д-р инж. Румен Миланов

Инж. Вероника Кръстева HTI България

Инж. Вероника Кръстева Инж. Вероника Кръстева завършва средно-специално образование в СГСАГ „Христо Ботев“  специалност „Геодезия“ и висше образование в УАСГ специалност „Водоснабдяване и канализация“. Дипломира се като магистър по „Пречистване на води“. По време на ..

повече

Евгения Караджова управител „Есри България“

Евгения Караджова Евгения Караджова е магистър по компютърни науки, като притежава и втора специалност "Компютърна графика". През 1995 г. Евгения Караджова създава ЕСРИ България, чиято основна дейност е свързана с предлагане и разработване на ГИС решения за нуждите на множество държавни институции и ча..

повече

проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов председател на СБФТИ

проф. д. ик. н. инж. Николай Михайлов Проф. д-р инж. Николай Михайлов е Председател на Съвета на директорите на "Трейс Груп Холд" АД и  ръководител на катедра "Пътища" на Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ). Член на УС на Камарата на строителите в България. Съпредседател е на ..

повече

Иванка Виденова директор дирекция ВиК, МРРБ

Иванка Виденова

Добромир Симидчиев председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ

Добромир Симидчиев Добромир Симидчиев е магистър по пречистване на води от УАСГ и магистър по бизнес администрация от университета в Сиатъл, САЩ. Към настоящия момент е председател на съвета на директорите на фонд ФЛАГ. Преди това е заемал поста заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството. В..

повече

Ивета Колева директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОПТТИ 2014-2020” на АПИ

Ивета Колева Инж. Ивета Колева е възпитаник на Университета по архитектура, строителство и геодезия. През 1999 г. завършва специалност „Транспортно строителство“, профил „Пътно строителство“. От септември 2016 г. е директор на дирекция “Изпълнение на проекти по ОП „Транспор..

повече

Николай Станков председател на УС на КСБ

Николай Станков Инж. Николай Станков е роден на 7 март 1965 г. в София. Възпитаник е на Математическата гимназия. Завършва Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност "Геодезия" през 1990 г. Има редица квалификации в областта на строителството, специализирал е в Германия, Япония, ..

повече

Илия Илиев управител „Трансгео“ ООД

Илия Илиев Илия Савов Илиев e роден на 14.09.1958 г. в гр. Сливен. Женен е с две деца. Инженер по геодезия, фотограметрия и картография. Завършил е ВИАС през 1984 г. Професионалната си реализация започва през 1984-86 г. в СМК Сливен като технически ръководител. От 1986-88 г. е проектант „Ниско стр..

повече

Катерина Новакова старши адвокат, Wolf Theiss

Катерина Новакова Катерина Новакова е старши адвокат във "Wolf Theiss", София. Тя има над десет години опит в газовия сектор, давайки правни съвети относно европейската и националната регулаторна рамка по широк спектър от въпроси: пренос и разпределение на природен газ, доставки на природен газ, търсене ..

повече

ПРЕЗЕНТАЦИЯ свалете презентазията на лектора

Инж. Васил Попов Търговски директор и Прокурист на „Земелрок Щайн унд Дизайн“ ЕООД

Инж. Васил Попов Завършил „Технически университет“ София със специалност „Механично уредостроене“ през 1994 г.  С дългогодишен опит в различни сфери на строителния бранш.  От  фирма  водещ производител на сухи смеси и лепила в Европа, през компания лидер в областта на п..

повече

инж. Павел Диковски ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УС НА ББК „ПЪТИЩА”

инж. Павел Диковски Павел Диковски е роден през 1948 г. в София, завършва УАСГ през 1973 г. със специалност строителен инженер – пътно строителство. 20 години от кариерата си е проектант на пътни тунели и мостове в Пътпроект и Техноекспортстрой. В този период 6 години е на работа в Алжир, където проектира ча..

повече

Веселин Димитров Главен инженер „Експлоатация и поддръжка“, Софийска вода АД

Веселин Димитров Инж. Веселин Димитров, Главен инженер „Експлоатация и поддръжка“, става част от екипа на „Софийска вода“ АД през 2011 г. като ръководител отдел „Проектиране“. Три години по-късно поема позицията Главен инженер към дирекция „Експлоатация и поддръжка“..

повече

Ивайло Колев старши ВиК експерт, Световна банка

Ивайло Колев

Пламен Костов директор направление в „Станилов“ ЕООД

Пламен Костов Пламен Костов е дипломиран Магистър - Строителен инженер по хидротехническо строителство. Преминал е и допълнително обучение за практическо прилагане на договорни условия по FIDIC. Трудовия му стаж започва и до настоящия момент продължава в „СТАНИЛОВ“ ЕООД. Заемал е длъжностите: Ръков..

повече

Жечо Станков зам.- министър на енергетиката, председател на СД на БЕХ ЕАД

Жечо Станков Роден на 4 август 1982 г. Възпитаник на германския университет "Universitat Regensburg", където получава магистърска степен по икономика. Има близо 10-годишен професионален опит в сферата на енергетиката. Участвал е в управлението на няколко дружества с дейност в областта на тех..

повече

Теодора Георгиева изпълнителен директор на ICGB

Теодора Георгиева Теодора Георгиева е икономист по образование и има зад гърба си завидна кариера в управлението на международни дружества с основна дейност газови проекти. Преди да стане изпълнителен директор на ICGB тя беше мениджър на Nabucco pipeline bulgaria. В CV-то си тя има постове като Managing Director a..

повече

Оливие Маркет ръководител „Бизнес развитие“ на EurAsia, новосъздадено бизнес звено на AES и президент на ЕЙ И ЕС България

Оливие Маркет Оливие Маркет е ръководител „Бизнес развитие“ на новосъздаденото бизнес звено EurAsia на американската компания AES, доскорошен изпълнителен директор, а сега президент на ЕЙ И ЕС България. Преди да се присъедини към ЕЙ И ЕС България през 2015 г., Оливие Маркет е заемал длъжността..

повече

Пламена Ненкова началник управление "Анализи и международна дейност", Булгартрансгаз ЕАД

Пламена Ненкова Пламена Ненкова е началник управление "Анализи и международна дейност" в "Булгартрансгаз ЕАД - българският газопреносен оператор. В периода 2010 - 2014 г. г-жа Ненкова е заемала длъжността началник отдел "Международно сътрудничество и връзки с обществеността" в "Булг..

повече

Виктория Поповска ръководител на управление "Електроенергиен пазар", ЕСО ЕАД

Виктория Поповска Виктория Поповска работи осем години в НЕК ЕАД, с отговорности по доставки на оборудване и резерви части за мрежа ВН, ТЕЦ и ВЕЦ. От 2002 г. до 2007 г. е началник на новосъздадения отдел „Подготовка за либерализиране на пазара” в НЕК ЕАД. От 2007 г., след преструктурирането и отделянет..

повече

Петър Йорданов директор „Околна среда“, Геострой АД

Петър Йорданов Петър Йорданов  e машинен инженер, магистър по опазване на околната среда и устойчиво развитие, с 20 годишен опит в сферата на екологията.

Петьо Иванов изпълнителен директор на БЕХ

Петьо Иванов

Златни спонсори:

Със съдействието на: