Партньори

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПАРТНЬОРИ:
Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Министерството на околната среда и водите
Министерство на енергетиката
АПИ, НКЖИ, ДП Пристанищна Инфраструктура

АКАДЕМИЧНИ ПАРТНЬОРИ:
Университет по архитектура, строителство и геодезия
Висше строително училище „Любен Каравелов“
Минно-геоложки университет „св. Иван Рилски“

БРАНШОВИ ПАРТНЬОРИ:
| СПИК | БААИК | ББК “ПЪТИЩА” | БАКФЖС | СБФТИ | ББА “ПЪТНА БЕЗОПАСНОСТ”| БМГК | БАГТС | КСБ | БАВ | КАБ | КИИП | САБ |

Златни спонсори:

Със съдействието на: