Стратегическа инфраструктура и инвестиции, България 2017

За събитието:

Инфраструктурата в България е основа за свързаност и достъпност на градовете и регионите. От елемент на икономическата конкурентоспособност на страната тя постепенно се превръща и във фактор за ново качество на живот на гражданите. Конвергенцията на регионите и намаляването на драстичните икономически различия между тях са в основата на инвестиционната активност на европейско и национално ниво.

Годишна конференция „Стратегическа инфраструктура и инвестиции”, организирана от ГРАДЪТ Медиа Груп, дава яснота за фокуса на развитие, тенденциите и стратегиите в цялостния процес за осъществяване на проекти в сферата на стратегическата транспортна, екологична и енергийната инфраструктура в България и региона. На форума се представя състоянието, предизвикателствата и добрите практики на най-актуалните български проекти.


Основни акценти на програмата за 2017 ще бъдат:

• Развитие и финансиране на стратегическата инфраструктура на България — стратегии, планове и очаквания. Приоритети и инвестиционни програми 2017-2020 г.

• Транспорт и транспортна инфраструктура България 2014 – 2020 г. — състояние, проекти и одобрено финансиране за пътища, железници, пристанища, летища, интермодални терминали.  Иновации в транспортната инфраструктура. Европейско финансиране за транспортни проекти. Икономика и приоритетни транспортни проекти.

• Екологична инфраструктура — приоритети и управление на води, хидроинженерни проекти и отпадъци. Проекти 2017-2020 г.

• Енергийна инфраструктура - проекти и инвестиции на газопреносната, електроенергийната и електропреносната инфраструктура
2017-2020 г. Развитие на ядрената енергетика.

Златни спонсори:

Със съдействието на: